Activiteiten rond de bisschopswijding

Hier een overzicht van de activiteiten die zullen plaatsvinden voor, tijdens en na de bisschopswijding.

Uitleg bisschoppelijk wapen

Op 12 januari 2016 vond de presentatie plaats van het bisschoppelijk wapen van Mgr. Karel Choennie.

De aanstaande bisschopswijding

Over twee weken, op zondag 24 januari, vindt de bisschopswijding van Mgr. Karel Choennie plaats.

Pater Karel Choennie benoemd tot bisschop

Met dank aan onze Heer maken wij bekend dat pater Karel Choennie vanaf heden, 11 november 2015

Wilt u de bisschopwijding financieel ondersteunen?

Sponsors

Bisschoppelijk Wapen

De wapenspreuk ‘Diliges Dominum et Proximum’– ‘Bemin de Heer en de naaste’ – is een beknopte samenvatting van Christus’ leer over wat het voornaamste gebod is in de Wet
Lees meer
bisschoppelijk_wapen
Zegel Bisdom Paramaribo

Zegel bisdom paramaribo

Het Bisdom Paramaribo heeft een zegel waarin haar identiteit wordt uitgedragen. Op de buitenrand staat daarom in het latijn de tekst “Sigillum Dioecesis Paramaribo”, hetgeen betekent “Zegel van het Bisdom Paramaribo”.

Lees meer