Curriculum Vitae Mgr. Karel Choennie

Small caption goes here

Home Bisschop Curriculum Vitae Mgr. Karel Choennie
Mgr. Karel Choennie

Mgr. Karel Choennie

Mgr. Karel Choennie werd als 4e geboren van 11 kinderen op 20 december 1958, in het jaar dat Bisdom Paramaribo opgericht werd met de eerste Bisschop Mgr. Stephanus Kuypers. Alle 11 kinderen zaten op de katholieke lagere school de Sint Wilhelmus aan de Indira Gandhiweg. Dagelijks liep Mgr. Choennie met zijn broers en zusters 2.5 uur heen en terug naar school. Na de lagere school besloot hij zijn roeping te vervullen en ruilde op 11-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis in voor het seminarie. Met de afronding van de AMS kon hij naar de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij een bachelor in pedagogiek behaalde.

Hij vervolgde zijn studie aan het grootseminarie van Port of Spain waar hij Theologie volgde en studeerde af in de pastoraaltheologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Met als gevolg dat hij in 1984 tot diaken is gewijd en een klein jaar later in 1985 was zijn priesterwijding. Van kleins af aan is Mgr. Karel Choennie een dienaar van het volk geweest zijn moeder riep vaker “Het is mijn kind”.
Ook nu zal volgens die gedachte zijn taak vervullen als Bisschop met de wapenspreuk ‘Diliges Dominum et Proximum’– ‘Bemin de Heer en de naaste’.

 

curriculum vitea mgr. karel choennie