Wat zijn de eretekenen van een bisschop?

Small caption goes here

Home Bisschop Wat zijn de eretekenen van een bisschop?
Mijter: Dit is een hoofddeksel dat duidelijk maakt dat de bisschop de hoofdleraar van het evangelie is in die katholieke gemeenschap. De twee delen van de mijter verwijzen naar de twee delen van de Bijbel, Gods Woord, namelijk het Oude en het Nieuwe Testament. Gezamenlijk leren zij ons wie God de Vader is, Zijn Zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest.

Staf: De staf gaat terug op de bijbelse herdersstaf die we bij vele geestelijke leiders in de bijbel tegenkomen. Daarom heeft de bisschopsstal een krul of is gebogen, omdat dat in de bijbels de herderstaf er in grote lijn zo uitzag.

Bisschopsring: Elke bisschop draagt een bijzondere ring, die ons allen en ook hemzelf eraan herinnerd, dat de bisschop toen hij gewijd werd, als het ware huwde met de geloofsgemeenschap van zijn bisdom. Als hun herder moet hij als een vader van hen houden, hun geheel zijn toegewijd, als ware hij met hen allen gehuwd.

Borstkruis: De bisschop draag een kruis aan een ketting, om aan allen die hij tegenkomt, Christus uit te dragen, die voor ons aan het kruis met goddelijke liefde de zonden van de wereld op zich genomen heeft en de macht van het Kwaad gebroken heeft door Zijn goddelijke liefde. Het borstkruis geeft aan dat de bisschop met hart en ziel Christus toebehoort en Zijn instrument is.