RK bisschoppen van Suriname

Small caption goes here

Home Extra info RK bisschoppen van Suriname

De eerste bisschop die de leiding kreeg van de katholieke geloofsgemeenschap in Suriname was Monseigneur Jacobus Grooff. Vanaf 1825 mocht hij dat doen met bisschopswijding en bisschoppelijk waardigheid. Hij bestuurde de RK Missie van Suriname echter nog onder de directe verantwoordelijkheid van de Paus, omdat het als missiegebied nog slechts bescheiden in organisatie was en nog geen zelfstandig bisdom kon zijn.

De na hem volgende bisschoppen hebben op gelijke wijze leiding gegeven aan de RK Missie, die later verheven werd tot apostolisch vicariaat, hetgeen aangaf dat de katholieke gemeenschap in de missie zich al goed aan het ontplooiien was. In 1958 was de groei zover dat de Paus het vicariaat verhief tot zelfstandig bisdom. Mgr. Stephanus Kuijpers werd de eerste die de titel mocht voeren van ‘bisschop van Paramaribo’.

Hieronder volgt de apostolische successie van de bisschoppen die de RK gemeenschap in Suriname geleid hebben, met hun wapens en wapenspreuken.

1. Mgr Jacobus Grooff (1825–1852)
Ecce Quia Vocasti Me – Zie hier ben ik, omdat Gij mij geroepen heeft
 

 

6. Mgr J.C. Meeuwissen, C.Ss.R. (1907–1912)
Adeamus Cum Fiducia – Laten wij met vertrouwen gaan
 

 

2. Mgr G. Schepers (1852–1865)
(Wapenspreuk onbekend)
 

 

7. Mgr Th.A.L.M. van Roosmalen, C.Ss.R. (1912–1946)
Deus Fortitudo Mea – God is mijn kracht
 
3. Mgr Johannes B. Swinkels, C.Ss.R. (1866–1875)
Funda Nos In Pace – Vestig ons in de vrede
8. Mgr Stephanus Kuijpers, C.Ss.R. (1946–1970)
Iter Para Tutum – Bereid ons een veilige weg
 
4. Mgr J.H. Schaap, C.Ss.R. (1875–1889)
Copiosa Apud Eum Redemptio – Bij Hem is overvloedige verlossing
 

 

9. Mgr Aloysius Zichem, C.Ss.R. (1970–2003)
Amore Traxit Omnia – Door de liefde heeft hij alles tot zich getrokken
 
5. Mgr Wilhelmus Wulfingh, C.Ss.R. (1889–1906)
Succurre Miseris – Sta de verschoppelingen bij
 

 

10. Mgr. Wilhelmus de Bekker (2005 -)
Tesimonium Domini Fidele – De getuigenis van de Heer is betrouwbaar