Toegangskaarten en Parkeren

Small caption goes here

Home Programma Toegangskaarten en Parkeren
Schematisch overzicht inrichting logistiek Basiliek en parkeer terrein

Schematisch overzicht inrichting logistiek Basiliek en parkeer terrein

Bij de aanstaande bisschopswijding van Mgr. Karel Choennie tot bisschop van Paramaribo op 24 januari 2016, staat de organisatie voor een grote uitdaging om tegemoet te komen aan de wensen van het Bisdom, de genodigde gasten, parochianen en belangstellenden op de dag van de bisschopswijding.

Daar de Basiliek zelf een beperkt aantal zitplaatsen heeft, welke ook nog voor een belangrijk deel aan genodigden en hoogwaardigheidsbekleders zullen worden toegewezen, is besloten het  terrein (het parkeerterrein ten oosten) van de Basiliek in te richten voor deze plechtige dienst zodat overige belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld deze plechtige viering persoonlijk mee te kunnen maken.

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe bisschop van Paramaribo, Mgr. Karel Choennie, te feliciteren in de felicitatietent. Dit gebeurt onder het genot van een hapje en een drankje. Er is ook rekening gehouden met benodigde sanitaire voorzieningen.

AFSLUITING

Overzicht afsluitingen

Overzicht afsluitingen

Op de dag zelf zal het gebied rond de Basiliek worden afgezet, maar indien u minder goed ter been bent zal u de gelegenheid worden geboden uit te stappen voor de Basiliek of de grote tent. Het voertuig met bestuurder dient zich daarna te begeven naar de op de parkeerkaart aangewezen locatie. Indien u als gast dus de inwijding op locatie wilt ondersteunen en meemaken, is het zaak dat u beschikt over een toegangspas en dat het voertuig waarmee u komt met derden een parkeerkaart heeft voor het parkeren op daarvoor gereserveerde locaties in de buurt.
De organisatie hoopt hiermede te bewerkstelligen dat alle bezoekers over een van tevoren vastgestelde zitplaats en een vaste parkeerplaats beschikken en dat dus op de dag zelf alles ordelijk kan plaats vinden. Wij rekenen op uw medewerking.

BASILIEK en TOEGANG

Indeling in de Basiliek

Indeling in de Basiliek

In de Basiliek zullen rond de 400 genodigde gasten plaatsnemen. De overige beschikbare zitplaatsen in de Basiliek zullen beschikbaar worden gesteld aan de verschillende parochies die zelf hun parochianen mogen aanwijzen voor een vastgestelde zitplaats in de Basiliek. Er zullen hiervoor toegangskaarten via de parochies worden verstrekt.
LET WEL:

1) Let op: zonder toegangspas kunnen de genodigde gasten niet worden toegelaten in de Basiliek, dus neem a.u.b. uw toegangspas mee.
2) Inloop is van 9:00 – 10:30 uur a.m. Nadien is er geen gelegenheid tot toetreden van de Basiliek, vanwege de plechtige processie die om 10:45uur begint vanaf de kanselarij naar de Kathedrale Basiliek.

 

GROTE BUITEN-TENT
Op het parkeerterrein aan de oostzijde zal er een grote tent opgezet worden met daarin zitplaatsen voor circa 1000 personen. De ceremonie die in de Basiliek plaats vindt zal simultaan te volgen zijn op de twaalf  grote TV schermen, voorzien van top geluid, zodat ook de gasten die buiten zullen zitten ten volle de dienst in gepaste sfeer zullen kunnen beleven.

TOEGANGSKAARTEN GROTE TENT

Schematisch overzicht van de grote tent

Schematisch overzicht van de grote tent

Ook voor de buiten ingerichte tent kan door iedere belangstellende gratis toegangskaarten worden verkregen.

LET WEL:

U kunt maximaal 4 kaarten ophalen per persoon met een (1) daarbij behorende parkeerkaart.

Distributie van de pasjes zal geschieden vanaf vrijdag 15 januari 2016 om 10:00 uur a.m.

De kaarten kunnen op de navolgende adressen worden opgehaald:

1) Maria Koningin van de Wereld, Franklinweg 2,  Latour
2) St. Alfonsius Kerk,  Verl. Keizerstraat 65
3) H. Familie Kerk,  Margrietstraat 4, Zorg en Hoop
4) Driekoningen Kerk,  Verl. Mahonylaan 27
5) Vitrine / Secretariaat van de Kathedraal, Henck Arronstraat/Mgr. Wulfinghstraat 2
6) St. Clemens Kerk, Koreastraat 55

LET WEL:

Ook met de districten en het binnenland is rekening gehouden. Deze krijgen vooraf een aantal  kaarten mee met de priester.
Daar ook deze accommodatie beperkt is, zal er geen toegangsmogelijkheid meer zijn voor belangstellenden als de toegangskaarten op zijn. Haal uw toegangskaarten dus op tijd.


LET WEL:

1) Ook voor het buitenterrein kunnen de gasten zonder toegangskaarten niet worden toegelaten, dus neem a.u.b. uw toegangskaart mee.
2) Inloop is van 9:00 – 10:30 uur. Nadien is er geen gelegenheid tot het toetreden van de grote tent.

PARKEREN
De organisatie heeft ook parkeergelegenheid geïnventariseerd in het omliggende gebied.
Er zal op dezelfde locaties zoals hierboven vermeld de gelegenheid zijn om parkeerkaarten voor de diverse parkeerlocaties te verkrijgen. Daar ook deze parkeermogelijkheden gelimiteerd zijn, wordt het  “carpoolen” zoveel mogelijk geadviseerd.

Let op : De parkeerpassen hebben een kleur die hoort bij een bepaald parkeergebied.
Dus als u een parkeerkaart heeft voor het pastoriegebied aan de Mgr. Wulfinghstraat dan dient u ook op die locatie te gaan parkeren omdat andere bezoekers parkeerpassen van andere locaties zullen hebben. Volgt u a.u.b. de instructies en aanwijzingen van de helpers op locatie, voor een vlot en ordelijk verloop.

Bekijkt u hier de presentatie met het bisschoppelijk wapen en alle afbeeldingen en de verkooppunten